Wie zijn wij?

Jong Nederland Rapenland is een vrijwilligersorganisatie die voor 100% uit vrijwilligers bestaat. Met de activiteiten voor kinderen en jongeren richten de vrijwilligers zich op drie speelterreinen:

  • Sport en spel; zowel binnen als buiten, van gezelschapsspelletjes tot sportspelen.
  • Creativiteit; niet alleen knutselen, maar ook muziek, toneel, dans en expressie.
  • Buitenleven; hierbij gaat het vooral om het genieten van het leven en spel buiten.

Door deze drie speelterreinen te combineren tot een activiteit, kan ieder kind zijn steentje bijdragen en zich uitleven.

Jong Nederland richt zich op kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. Dagelijks draaien er diverse leeftijdsgroepen, met name in de avonduren en op zaterdag. Onder begeleiding van onze leiding doen de groepen iedere week activiteiten waarbij ze spelend bezig zijn.

De organisatie

Er zijn 25 vrijwilligers actief bij Jong Nederland Rapenland. Zij zorgen er met zijn allen voor dat er leuke activiteiten worden georganiseerd en dat de kinderen en jongeren een gezellige tijd beleven.

Voor algemene informatie kunt u ons bereiken via e-mailadres: contact@jnrapenland.nl

De leden van het bestuur van Jong Nederland Rapenland houden zich bezig met de zaken die niet direct met het groep draaien te maken hebben. Voor vragen aan het bestuur kunt u een e-mail sturen naar bestuur@jnrapenland.nl.

Vertrouwenscontactpersonen

Onze vertrouwenscontactpersonen zijn Peter van de Klundert en Merel Vesters – van Bree. De vertrouwenscontactpersonen zijn te bereiken door dit na te vragen bij de leiding of via de contactenlijst in het gebouw.