Wie zijn wij?

Jong Nederland Rapenland is een vrijwilligersorganisatie die voor 100% uit vrijwilligers bestaat. Met de activiteiten voor kinderen en jongeren richten de vrijwilligers zich op drie speelterreinen:

  • Sport en spel; zowel binnen als buiten, van gezelschapsspelletjes tot sportspelen.
  • Creativiteit; niet alleen knutselen, maar ook muziek, toneel, dans en expressie.
  • Buitenleven; hierbij gaat het vooral om het genieten van het leven en spel buiten.

Door deze drie speelterreinen te combineren tot een activiteit, kan ieder kind zijn steentje bijdragen en zich uitleven.

Jong Nederland richt zich op kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. Dagelijks draaien er diverse leeftijdsgroepen, met name in de avonduren en op zaterdag. Onder begeleiding van onze leiding doen de groepen iedere week activiteiten waarbij ze spelend bezig zijn.

De organisatie

Er zijn 25 vrijwilligers actief bij Jong Nederland Rapenland. Zij zorgen er met zijn allen voor dat er leuke activiteiten worden georganiseerd en dat de kinderen en jongeren een gezellige tijd beleven.

Voor algemene informatie kunt u ons bereiken via e-mailadres: contact@jnrapenland.nl

De leden van het bestuur van Jong Nederland Rapenland houden zich bezig met de zaken die niet direct met het groep draaien te maken hebben. Voor vragen aan het bestuur kunt u een e-mail sturen naar bestuur@jnrapenland.nl.

Een fysiek en sociaal veilige (speel)omgeving

Als Jong Nederland Rapenland hechten wij veel waarde aan het creëren van een vertrouwde omgeving die zowel fysiek als sociaal veilig is voor onze leden, leiding en iedereen die verder bij onze afdeling betrokken is. Daarmee bedoelen we een veilige (speel)omgeving met veilige materialen, maar ook een omgeving waarin onze leden en vrijwilligers zich op hun gemak en vertrouwd voelen. Om deze veilige omgeving te kunnen waarborgen tekenen alle vrijwilligers van Jong Nederland Rapenland een gedragscode. Hierin worden de omgangsnormen en -waarden voor onze vrijwilligers ten opzichte van onze leden beschreven. Een kopie van deze gedragscode is hier te downloaden:

Gedragscode Jong Nederland Rapenland Rapenland

Vertrouwenscontactpersoon Jong Nederland Rapenland

Binnen onze afdeling zijn 2 interne vertrouwenscontactpersonen aangewezen waar vrijwilligers, jeugdleden, ouders en andere betrokkenen terecht kunnen. Bij onze vertrouwenscontactpersoon kun je terecht met vragen, dilemma’s, klachten en vermoedens met betrekking tot grenzen, grensoverschrijdingen en seksueel misbruik bespreekbaar te maken. De interne vertrouwenspersonen zijn bekend met de cultuur van Jong Nederland Rapenland en herkenbaar voor iedereen die met onze vereniging te maken heeft, op deze manier is de drempel om deze persoon te benaderen laag.

De Vertrouwenscontactpersonen zijn:
Peter van de Klundert: peter@jnrapenland.nl
Merel Vesters – van Bree: merel@jnrapenland.nl