Online doneren

Jong Nederland Rapenland is aangesloten bij Stichting Geef Gratis. Deze stichting stelt geheel kosteloos ‘internet donatie diensten’ beschikbaar aan goede doelen in Nederland. Met deze diensten bieden goede doelen mensen de mogelijkheid via internet te doneren.

We vinden het belangrijk dat we activiteiten kunnen blijven organiseren voor onze kinderen en jongeren. Maar dat kunnen we niet alleen. Alle hulp is welkom, ook financiële steun. Daarom kunt u via onderstaande button een donatie doen aan Jong Nederland Rapenland.

Het volledige bedrag, op € 1,- na (administratiekosten), wordt overgemaakt naar onze rekening. U krijgt bovendien een zogenaamd donatiecertificaat als bewijs van donatie.

Hopelijk geeft u Jong Nederland Rapenland een financieel steuntje in de rug!